Friday, October 17, 2014

Pengharapan ku tidak pernah hilang sejak kita mula berpandangan .