Thursday, August 21, 2014

Sobahul Khoir .

Alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk bernafas .

Ku syukuri nikmatMu Ya Rabb .