Friday, July 11, 2014


- Tiada janji yang pasti melainkan Janji Illahi .

    :")